KONTAKT

Vrbovečka udruga vinogradara i vinara
Ulica poginulih branitelja 3
10340 Vrbovec

Galerije fotografija

Tijela udruge    Članstvo udruge    Statut udruge

Uvodna riječ

Vrbovečka udruga vinogradara i vinara osnovana je 1994. godine kao dobrovoljna udruga u koju se učlanjuju građani Grada Vrbovca te općina Preseka, Rakovec, Gradec, Dubrava i Farkaševac, kao i ostali koji posjeduju vinograde na tom području, a nalaze interes da budu članovi Udruge.

Cilj Udruge je objedinjavanje i zastupanje interesa vinogradara i vinara, a svoje zadatke ostvaruje u skladu sa svojim planovima te u suradnji s ostalim srodnim udrugama, znanstvenim institucijama i drugim organizacijama.

Rad Udruge temelji se prvenstveno na edukativnom djelovanju kroz organiziranje raznih stručnih predavanja, savjetovanja, izložaba i natjecanja. Takvim djelovanjem populariziraju se i ističu znanstvena dostignuća u oblasti vinogradarstva i vinarstva, a krajnji cilj je unapređenje poljoprivrede u području vinogradarstva podizanjem kvaliteta vina od također sve kvalitetnijeg sortimenta sadnog materijala.

Udruga djeluje na području dva vinogorja i to: Dugoselsko-vrbovečko vinogorje (veći dio) i Zelinsko vinogorje (općina Rakovec).

U prvoj godini nakon osnivanja, Udruga je brojila 30 članova, da bi danas u Udruzi bilo učlanjeno 136 članova. Kada se ima u vidu nepisano pravilo da članom Udruge može biti samo onaj vinogradar koji je posjekao “tudum” (direktno rodni hibrid) i posadio novi vinograd od plemenite loze, vidljiv je i rezultat djelovanja Udruge.

Dakle, jedan kraj kao što je vrbovečki, od davnina poznat po jakoj stočarskoj i ratarskoj tradiciji, pomalo dobiva obilježja i vinogradarske tradicije, jer već osam godina za redom imamo obilježavanja "Vincekova" u našim vinogradima, kao i kušanja mladih vina sa sve većim brojem kvalitetnih uzoraka i sa sve raznovrsnijom ponudom - od graševine i kraljevine iz prvih godina, pa do danas već prepoznatljivih vina od neuburgera, chardonnaya, bijelog pinota i rajnskog rizlinga.